Palm Be­ach

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

2 cl gin

2 cl ljus rom

3 cl ana­na­sjuice äggvita

GÖR SÅ HÄR:

Häll in­gre­di­en­ser­na och rik­ligt med is i ett stort blandglas. Rör om i al­la rikt­ning­ar med fle­ra snab­ba och kraf­ti­ga tag. Si­la upp i ett kylt cock­tail­glas.

Palm Be­ach är ett po­pu­lärt om­rå­de i Flo­ri­da för för­mög­na ce­leb­ri­te­ter att byg­ga mång­mil­jon­vil­lor. De ten­de­rar att pend­la mel­lan Lon­don och mer ex­o­tis­ka strand­till­håll och kan där­för in­te be­stäm­ma sig för om de ska dric­ka Dry Mar­ti­ni el­ler Piña Co­la­da. Palm Be­ach är den lyc­ka­de kom­pro­mis­sen!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.