Mar­ga­ri­ta

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

3 cl tequila

1 cl Co­in­treau

1 cl pres­sad ci­tron el­ler lime 1 ci­trus­klyf­ta till frost­ning sal­tad kant som de­ko­ra­tion

GÖR SÅ HÄR:

Häll al­la in­gre­di­en­ser i en sha­ker med is och ska­ka kraf­tigt. Si­la upp i ett kylt mar­ga­ri­taglas med sal­tad kant.

Sal­tad kant: Strö salt på en as­siett. Skär ett snitt i en ci­tron­klyf­ta och dra den längs gla­sets kant. Dop­pa gla­set upp och ned i sal­tet.

Kan va­ra döpt ef­ter Mar­ga­ret Sa­mes som år 1948 ord­na­de jul­fest i sin hyr­vil­la i Aca­pul­co, Mex­i­co, för si­na vän­ner, där­ibland film­stjär­nan Eli­za­beth Tay­lor med ma­ken Con­rad ”Nicky” Hil­ton Jr (släk­ting till Hil­ton-arv­ta­gers­kor­na Nicky och Pa­ris). Kväl­len till ära blan­da­de hon fa­vo­rit­li­kö­ren med tequila och lime, för att gö­ra den mex­i­kansk. Salt hör ihop med tequila, tänk­te hon och la till salt­kant.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.