Pi­ne­app­le Mar­ga­ri­ta

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

2 cl tequila

2 cl Sourz Pi­ne­app­le 1 cl pres­sad lime

GÖR SÅ HÄR:

Häll al­la in­gre­di­en­ser i en sha­ker med is och ska­ka kraf­tigt. Si­la upp i ett kylt cock­tail­glas. En av många histo­ri­er om hur ori­gi­nal­ver­sio­nen av cock­taild­rin­ken Mar­ga­ri­ta fick sitt namn hand­lar om film­stjär­nan Ri­ta Hay­worth. På 1930-ta­let, när hon var i ton­å­ren, ar­be­ta­de hon som dan­sös på Fo­rei­gn Club i Tiju­a­na och ska ha in­spi­re­rat bar­ten­dern så att han ska­pa­de en ny drink och döp­te den ef­ter hen­ne. Hen­nes rik­ti­ga namn var Mar­ga­ri­ta Can­si­no.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.