Flä­der­mar­ga­ri­ta

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

3 cl tequila

1 cl Co­in­treau

1 cl pres­sad ci­tron el­ler lime 2 cl kon­cen­tre­rad flä­dersaft

GÖR SÅ HÄR:

Häll al­la in­gre­di­en­ser, ut­om flä­dersaf­ten, i en sha­ker med is. Ska­ka och si­la upp i ett kylt cock­tail­glas. Till­sätt flä­dersaft och gar­ne­ra med en ci­tron- el­ler li­meklyf­ta.

Ori­gi­nal­mar­ga­ri­tans ur­sprung kan va­ra en ame­ri­kansk show­girl i slu­tet av 1930-ta­let vid namn Mar­jo­rie King som var al­ler­gisk mot all sprit ut­om tequila. Hon blev trött på att ba­ra dric­ka shots på se­mestern och bad bar­ten­dern Dan­ny Her­re­ra på Ran­cho Del Glo­ria Bar vid Playa Ro­sa­ri­to i Mex­i­ko att blan­da en cock­tail istäl­let. Han döp­te sin nya ska­pel­se till Mar­ga­ri­ta, Mar­jo­rie på spans­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.