Dry Mar­ti­ni

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

3 cl torr gin, t ex Tan­que­ray el­ler Bom­bay Sapphi­re

1 cl torr vermouth grö­na oli­ver till gar­ne­ring

GÖR SÅ HÄR:

Häll gin och vermouth samt rik­ligt med is i ett stort blandglas. Rör om i al­la rikt­ning­ar med fle­ra snab­ba och kraf­ti­ga tag. Si­la upp i ett kylt cock­tail­glas och gar­ne­ra med en el­ler, om du gil­lar dem, fle­ra oli­ver.

Dry Mar­ti­ni ska va­ra torr. Ju mind­re mängd vermouth, desto tor­ra­re, sä­ger vis­sa. In­te he­la san­ning­en. Det be­hövs även en god torr vermouth, an­nars har du ba­ra ett glas gin, in­te en cock­tail. 1 del vermouth till 5 de­lar gin är in­te ovan­ligt men ge­nom histo­ri­en har många haft sin per­son­li­ga åsikt, och frå­gar du en bar­ten­der idag kom­mer han att häv­da att just hans sätt att blan­da är det rät­ta ....

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.