Dir­ty Mar­ti­ni

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

3 cl gin

1 cl Mar­ti­ni Ex­tra Dry

1 cl olivspad grö­na oli­ver till gar­ne­ring

GÖR SÅ HÄR:

Häll in­gre­di­en­ser­na och rik­ligt med is i ett stort blandglas. Rör om i al­la rikt­ning­ar med fle­ra snab­ba och kraf­ti­ga tag. Si­la upp i ett kylt cock­tail­glas och gar­ne­ra med fle­ra oli­ver.

Man har hit­tat oliv­kär­nor i gam­la boplat­ser från sten­ål­dern, vil­ket gör oli­ven till ett av vå­ra älds­ta kän­da ve­ge­ta­bi­lis­ka livs­me­del. I cock­tail­sam­man­hang är det den grö­na oli­ven som an­vänds, och den är ingen­ting an­nat än en omo­gen svart oliv, som dess­utom fyllts med en li­ten bit röd pap­ri­ka. Här har nå­gon spillt li­te spad i sin Dry Mar­ti­ni – till gläd­je för en rik­tig oliväls­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.