TIPS!

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

Ef­tersom ci­tron­gräsvod­ka in­te finns att kö­pa fär­dig får du gö­ra den själv ge­nom att ban­ka ci­tron­gräs­strån med en klub­ba och se­dan stop­pa ner dem i en vod­ka­flas­ka. Låt dem se­dan dra i en vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.