Chi­li Mar­ti­ni

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

4 cl ci­tron­gräsvod­ka (se tips!)

1 cl soc­ker­lag röd chi­li­frukt ci­tron­gräs för smak­sätt­ning av vod­kan

GÖR SÅ HÄR:

Kär­na ur och fin­hac­ka li­te av chilin, ca 0,5 cm. Häll hac­ket och öv­ri­ga in­gre­di­en­ser i en sha­ker med is och ska­ka kraf­tigt. Si­la upp i ett kylt cock­tail­glas och gar­ne­ra med en bit chi­li på kan­ten. Ci­tron­gräs är en ört­kryd­da med mild ci­tron­s­mak och van­lig i asi­a­tisk mat­lag­ning. Mo­dern forsk­ning har bör­jat in­tres­se­ra sig för ett äm­ne i kryd­dan som kan slå ut can­cer­cel­ler, men läm­na fris­ka cel­ler oskad­da. Vil­ket dock in­te på nå­got sätt gör den­na Mar­ti­ni till en hälso­dryck …

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.