Straw­ber­ry Mar­ti­ni

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

3 cl gin

1 cl torr vermouth

1 cl kon­cen­tre­rad jord­gubbssaft

GÖR SÅ HÄR:

Häll in­gre­di­en­ser­na och rik­ligt med is i ett stort blandglas. Rör om i al­la rikt­ning­ar med fle­ra snab­ba och kraf­ti­ga tag, tills det bil­das im­ma på gla­set. Si­la snabbt upp i ett kylt cock­tail­glas och gar­ne­ra med en jord­gub­be. Winston Chur­chill an­såg att bäs­ta sät­tet att blan­da en Dry Mar­ti­ni var att häl­la upp ett glas gin och se­dan blott kas­ta en blick på ver­mout­h­flas­kan – först då blev den torr nog. Man kan ba­ra ana vad Chur­chill skul­le ha tyckt om den­na för­vansk­ning av en av värl­dens mest be­röm­da cock­tails ...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.