Black­ber­ry Bel­li­ni

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

4 cl björn­bärspuré

2 cl björn­bärs­li­kör torrt mous­se­ran­de vin björn­bär till gar­ne­ring

GÖR SÅ HÄR:

Häll li­kör och puré i ett kylt cham­pagneglas. Fyll upp med is­kallt mous­se­ran­de vin. Rör om för­sik­tigt och gar­ne­ra med björn­bär på en drink­pin­ne.

Ori­gi­na­let ser­ve­ras tra­di­tio­nellt vid al­la fest­li­ga till­fäl­len i Venedig och öv­ri­ga Ita­li­en. Bel­li­ni är den per­fek­ta för­drin­ken på bröl­lop och an­nat hög­tid­ligt fi­ran­de, och till bar­nen fyl­ler man upp med al­ko­hol­fri ci­der istäl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.