He­ming­way Spe­ci­al

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

4 cl ljus rom

2 cl gra­pe­fruk­tjuice

5 drop­par röd ma­ra­schi­no­li­kör 1 cl pres­sad ci­tron

GÖR SÅ HÄR:

Häll al­la in­gre­di­en­ser i en sha­ker med is och ska­ka kraf­tigt. Si­la upp i ett whis­kyglas och fyll på med kros­sad is.

Ef­tersom He­ming­way var di­a­be­ti­ker blan­da­de hans bar­ten­der ”Con­stan­te” Ri­ba­lai­gua på La Flo­ri­di­ta den­na spe­ci­al­daiqui­ri ut­an soc­ker men med gra­pe­frukt åt ho­nom. Det sägs att He­ming­way själv ha­de nå­got med re­cep­tet att gö­ra: ”Skip­pa soc­ker­la­gen och dubb­la mäng­den sprit” ska han ha sagt. Han spot­ta­de in­te i gla­set di­rekt, den gam­le no­bel­pris­vin­na­ren. Drin­ken går ock­så un­der nam­net ”Pa­pa Doub­le”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.