Mint Ju­lep

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

4 cl bour­bon 8–10 myn­tab­lad samt kvist 1 cl soc­ker­lag

GÖR SÅ HÄR:

Mudd­la myn­ta och soc­ker­lag för­sik­tigt. Fyll gla­set med kros­sad is, häll över bour­bon och rör om. Gar­ne­ra med myn­tab­lad. En av de älds­ta drin­kar­na i den ame­ri­kans­ka histo­ri­en. Dracks gär­na till fru­kost (!) av bön­der­na i sö­der som be­höv­de stär­ka sig in­för en lång slit­sam dag på fäl­ten.Po­pu­lär idag bland an­nat på häst­kapp­löp­ning­ar­na ”The Ken­tucky Der­by”. Ju­lep kom­mer ifrån ara­bis­kans Ju­lab, dvs gjord på ro­sen­blad. Myn­tan kom från Me­del­ha­vet se­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.