TIPS!

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

En sour kan va­rie­ras i oänd­lig­het. Ta din fa­vo­rit­spritsort ba­ra och följ be­skriv­ning­en. Po­pu­lä­ra va­ri­an­ter är Whisky Sour och Vodka Sour. Om du in­te vill an­vän­da rå äggvita så finns det nå­got som he­ter cock­tailskum (Frot­hee).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.