Blue­ber­ry Sour

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

3 cl Ab­so­lut Va­ni­lia 1 cl blå­bärs­li­kör 3 cl pres­sad ci­tron 1 cl soc­ker­lag blå­bär som de­ko­ra­tion

GÖR SÅ HÄR:

Häll al­la in­gre­di­en­ser i en sha­ker med is och ska­ka kraf­tigt. Si­la ner i ett is­fyllt whis­kyglas. Gar­ne­ra med blå­bär på ett spett En ung drink ska­pad på 2000-ta­let av Oper­akäl­la­rens Erik Ols­son. Hans tan­ke var att gö­ra en klas­sisk sour ”li­te mer in­smick­ran­de” ge­nom att an­vän­da va­nilj­vod­ka. ”Va­nilj är fak­tiskt ett av ex­trak­ten vi kän­ner igen från mam­mas bröst­mjölk, så sma­ken är lätt för de fles­ta att ta till sig” me­na­de han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.