Tro­pi­cal Cai­pi­rin­ha

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

3 cl cachaça

1 cl ama­ret­to 2 li­meklyf­tor

4 cl ana­na­sjuice 4 cl gua­vajuice

GÖR SÅ HÄR:

Mudd­la li­meklyf­tor i ett whis­kyglas. Fyll gla­set med kros­sad is, häll på cachaça och ama­ret­to. Rör om. Gar­ne­ra på tro­piskt vis och ser­ve­ra med sug­rör och rör­pin­ne.

Cachaça görs på färsk­pres­sad soc­ker­rörs­saft istäl­let för me­lass. Det­ta gör att cachaçan be­va­rar söt­man bätt­re. Cachaça mås­te all­tid in­ne­hål­la 100 pro­cent soc­ker­rörs­des­til­lat och till­ver­kas i Bra­si­li­en. Cai­pi­rin­ha är den mest kän­da cachaçad­rin­ken och pre­cis som den ku­bans­ka rom­drin­ken Mo­ji­to finns den i många fruk­ti­ga va­ri­an­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.