Nor­dic Blue­ber­ry Cai­pi­ros­ka

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

4 cl Znaps Bär­vod­ka 1 cl pres­sad ci­tron

1 cl soc­ker­lag 3 drop­par blå cu­raçao blå­bär till gar­ne­ring

GÖR SÅ HÄR:

Häll ci­tron och soc­ker­lag i ett whis­kyglas. Fyll gla­set med kros­sad is var­vat med blå­bär. Häll på vodka och rör om. Drop­pa i cu­raçao. Ser­ve­ra med sug­rör och rör­pin­ne.

Blå­bä­ret är en av vå­ra van­li­gas­te väx­ter och täc­ker he­la 17 pro­cent av Sve­ri­ges sto­ra yta. Man kan för­väx­la det aromstar­ka sö­ta blå­bä­ret med släk­ting­en odon, som är ät­ligt, men har en be­tyd­ligt vatt­ni­ga­re och mer in­tets­ä­gan­de smak. Till ut­se­en­det är odon­bä­ret mer av­långt och bla­den mör­ka­re grö­na, men sä­kert har ett och an­nat odon slun­kit ned i kor­gen och gi­vit blå­bärspa­jen en mer ut­spädd smak ibland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.