Sweet­he­art Cai­pi­ros­ka

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

4 cl Ab­so­lut Rasp­ber­ri 1 cl pres­sad ci­tron

1 cl gre­na­din jord­gub­bar till gar­ne­ring

GÖR SÅ HÄR:

Häll ci­tron i ett whis­kyglas. Fyll gla­set med kros­sad is var­vat med ski­va­de jord­gub­bar. Häll på vodka och rör om. Drop­pa i gre­na­din och rör om.

I Rom av­bil­da­des gu­din­nan Ju­no med ett gra­na­täpp­le i han­den som sym­bol för äk­ten­ska­pet, så tän­ker du fria till din sweet­he­art är det­ta en per­fekt drink att bju­da på. Gre­na­din är ba­se­rad på gra­na­täp­pelsaft, och har en myc­ket kon­cen­tre­rad söt­ma, pre­cis som din älsk­ling ...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.