Fro­zen Daiqui­ri

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

4 cl ljus rom

2 cl pres­sad lime 1 cl soc­ker­lag kros­sad is

GÖR SÅ HÄR:

Häll al­la in­gre­di­en­ser i en blender och mixa re­jält, kon­si­sten­sen skall va­ra som sor­bet. Häll upp i ett mar­ga­ri­taglas.

In­gen­jör Jen­nings, an­sva­rig för gru­van Daiqui­ri på öst­ra Ku­ba, vil­le bju­da sin be­sö­kan­de kol­le­ga Pag­li­uchi på nå­got. För­rå­det in­ne­höll ty­värr ba­ra rom, li­te soc­ker och någ­ra ci­tro­ner. De blan­da­de det­ta med is och drack.

– Vad he­ter drin­ken? frå­ga­de Pag­li­uchi.

– För­mod­li­gen ”Rom Sour” sva­ra­de Jen­nings. Pag­li­uchi sva­ra­de att den var all­de­les för god för ett så en­kelt namn: – Låt oss kal­la den Daiqui­ri! Idag blan­das Daiqui­ri of­ta med lime.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.