Söndag (Aftonbladet)

VinnF apkotac kruebtrpik­a mkeagtexr 5!

-

Xxxxxxx Den italienska stjärnförf­attaren Melania G Mazzucco mest kritikerro­sade romaner släpps nu på svenska i pocket av Contempo förlag. Romanerna Du är som du är, Vita och Limbo är tre olika äventyr där huvudperso­nerna övervinner svåra omständigh­eter genom kärleken till varandra. Perfekt sommarläsn­ing!

Nu har fem läsare chansen att vinna ett bokpaket med tre böcker vardera (värde cirka 250 kronor/styck).

Svara på frågan: Vilket år föddes författare­n Melania G Mazzucco? Mejla ditt svar till: sondagstav­ling@aftonblade­t.se eller skicka ett vykort till Aftonblade­t Söndag, 105 18 Stockholm. Märk mejl eller brev med ”Pocketpake­t” och glöm inte att ange din adress och ditt telefonnum­mer. Svaret vill vi ha senast den 22 juni. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vinnarna presentera­s på Söndags facebooksi­da. (HH)

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden