Söndag (Aftonbladet)

20 ÅR SOM VÄRLDSARV

-

Laponia, det samiska kulturland­skapet, firar i år 20 år som världsarv. Det är Europas största sammanhäng­ande naturlands­kap, ett område på 9 400 kvadratkil­ometer. I Laponia ryms fyra nationalpa­rker, fjäll, glaciär, myr och urskog. Under jubileumså­ret ordnas flera aktivitete­r, bland annat midnattsso­lsvandring, barkworksh­op och vernissage på myren. Inlandsban­an ordnar paketresor för den som vill upptäcka den näst intill orörda naturen.

 ?? Foto:: CARL-JOHAN UTSI ?? VIDSTRÄCKT. Laponia firar jubileum i år med spännande aktivitete­r.
Foto:: CARL-JOHAN UTSI VIDSTRÄCKT. Laponia firar jubileum i år med spännande aktivitete­r.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden