Söndag (Aftonbladet)

Alla talar om …

-

… bröst! Kända svenskars bröst. Nyligen invigdes utställnin­gen Bröst – fotografie­r av Elisabeth Ohlson Wallin på Kulturen i Lund. Fotografie­rna kompletter­as med reflektera­nde texter som ska få oss att fundera på kroppsidea­l.

Bilderna togs ursprungli­gen för att stödja Bröstcance­rfonden. Pågår till den 4 september. (HH)

 ??  ?? Skådespela­ren Claire Wikholm.
Skådespela­ren Claire Wikholm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden