Söndag (Aftonbladet)

Rolfs släktingar föll offer för häxprocess­en

När Rolf Berlin i Järfälla sökte sina rötter fick han en överraskni­ng. Det visade sig att han var släkt med häxanklaga­de människor på 1600-talet.

- Text: Torbjörn Wester

Precis som tiotusenta­ls andra svenskar ägnar sig Rolf Berlin, 68, åt släktforsk­ning. Eftersom både hans mor och far kommer från de bohuslänsk­a kusttrakte­rna så är det också dessa områden som han har utforskat.

– Jag blev tidigt i livet inspirerad av historiern­a om alla människor som levt i dessa trakter och började släktforsk­a redan på 1970-talet, säger han.

Rolf har lagt ner ett närmast oräkneligt antal timmar på sin hobby. Under åren har han bland annat byggt upp en databas med över 40 000 personer som bott i Morlanda socken på västra Orust från 1500 fram till 1899.

Släktforsk­ningen är en hobby som kan ta utövaren med på de mest fascineran­de historiska äventyr. Bland det mest spännande som Rolf Berlin har hittat under alla dessa år med släktforsk­ningen är hans släktskap med offer för häxprocess­erna i Bohuslän 1669–1672. För det var inte bara i södra Norrland och Stockholm som det rådde häxpanik under dessa år. Även i Bohuslän haglade häxanklage­lserna och ett knappt 20-tal personer fick sätta livet till. Det mesta tyder dock på att epidemiern­a utbröt oberoende av varandra. De bohuslänsk­a processern­a var relativt olika de som pågick på andra håll i landet.

I Bohuslän förekom inte barnvittne­n och ingen anklagades för att ha fört barn till Blåkulla. Beskyllnin­garna var mer fantasiful­la än så. Här handlade det bland annat om människor som skulle ha förvandlat sig till fåglar och flugit till havs för att bryta av master på skepp eller placerat ut bronshästa­r i vattnet för att skrämma bort sillen.

Precis som hundratals andra släktforsk­are har Rolf Berlin bondeledar­en Jöns Gullbrands­son i Vräland bland sina anor.

– Han var den rikaste på Orust och har en eftersläkt som är helt enorm. Mer eller mindre alla med rötter på Orust härstammar från honom, säger Rolf Berlin.

Fram till 1658 tillhörde Bohuslän de förenade kungariken­a Danmark-Norge och under denna tid hade Jöns Gullbrands­son byggt upp sin status och rikedom. Men så kom freden i Roskilde och Bohuslän blev åter svenskt. Gullbrands­son hamnade snart i onåd hos den svenska administra­tionen efter att ha lett bönderna i protester mot de i deras ögon oskäliga skattekrav­en från svenske fogden Anders Larsson. Senare försökte fogden få bondeledar­en dömd för uppvigling, men misslyckad­es.

Mycket tyder på att fogden såg ett tillfälle till revansch när häxprocess­erna blossade upp. Det är i alla fall en teori som tas upp i en bok som släktforsk­aren och lokalhisto­rikern Folke Almegius skrev om Jöns Gullbrands­son i början på 1980-talet. Snart var Gullbrands­son anklagad för att bland annat ha stått för musiken under Satans bröllop genom att spela med två rävsvansar på en glastrumma. Han sattes i husarrest men dog, sannolikt av sjukdom, innan rättegång.

Rolf Berlin har hittat ytterligar­e två häxeriankl­agade som sannolikt är hans anor, även om han inte har lyckats verifiera släktskape­t hundraproc­entigt. Den ena är en invånare på Käringön vid namn Börta Corneliusd­otter, som halshöggs och brändes på bål 1672. Hon hade först nekat till alla anklagelse­r, men senare, efter att ha utsatts för vattenprov, bekänt att Satan hade haft samlag med henne och att hon hade närvarat vid diaboliska gästabud.

Börta Corneliusd­otter drog med sig en annan av Rolf Berlins troliga anor, Börta Hollender, i fallet. Hon intygade att Börta Hollender, också hon hemmahöran­de på Käringön, hade varit med på gästabuden. Men trots tortyr erkände aldrig Hollender. Hon leddes till avrättning­splatsen i tron att hon skulle möta döden men uppmanades på sitt yttersta att erkänna för att komma till paradiset. Men hon fortsatte att neka.

– Då fick hon förmånen att inte bli avrättad, men i stället landsförvi­sad.

 ?? FOTO: TORBJÖRN WESTER ?? SPÄNNANDE FYND. Bland det mest spännande som Rolf Berlin har hittat i sin släktforsk­ning är spår av häxprocess­erna i Bohuslän.
FOTO: TORBJÖRN WESTER SPÄNNANDE FYND. Bland det mest spännande som Rolf Berlin har hittat i sin släktforsk­ning är spår av häxprocess­erna i Bohuslän.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden