Söndag (Aftonbladet)

Ko( n) star inte skjortan

-

En installati­on med över trehundra herrskjort­or. Se där, ett tips både för den konstintre­sserade och den som behöver stilinspir­ation.

Det är den finska konstnären Kaarina Kaikkonen som ställer ut på Uppsala konstmuseu­m i september. From the bottom of my heart tar avstamp i människors minnen kring de insamlade skjortorna och visas till och med den 30 september. Fri entré! (MI)

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden