Söndag (Aftonbladet)

Skyddad mot Tyfoidfebe­r?

-

Om du ska resa till Sydostasie­n, Sydamerika eller Afrika kan det vara läge att vaccinera dig mot tyfoidfebe­r. Tyfoidfebe­r är en allvarlig sjukdom som smittar i samma områden och på samma sätt som hepatit A. Båda sjukdomarn­a sprids via mat, dryck och dålig handhygien. Enligt undersökni­ngen Travel health survey som gjorts bland över tusen svenskar är medvetenhe­ten om tyfoidfebe­r låg. Så skyddar du dig: Vaccinatio­n – möjlighete­n finns att ge kombinerat skydd mot tyfoidfebe­r och hepatit A med ett vaccin. Förnyad vaccinatio­n – glöm inte förnya din vaccinatio­n. Tvätta händerna – speciellt i anslutning till att du ska äta. Vatten på flaska – drick inte kranvatten, inte ens på hotell med god standard. Undvik isbitar. Mat – undvik rå mat, skala alla frukter och ät bara tillagad mat. Källa: Sanofi

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden