Söndag (Aftonbladet)

Summa Sudoku

-

GÖR SÅ HÄR: Summa Sudoku löser man med siffrorna 1– på samma sätt som ett sudoku.Här gäller dessutom att siffrorna inom varje streckat område blir den summa som finns angiven i det streckade områdets övre högra hörn.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden