Söndag (Aftonbladet)

Ketogen kost

-

VAD: En ketogen kost innebär att man har ett högt intag av fett och kraftigt reducerat intag av kolhydrate­r och protein. Det kan verka vara en extrem diet, men faktum är att den var en av förra årets mest googlade dieter. Vid en ketogen diet försätts kroppen i ketos, vilket innebär att kroppen går från att förbränna glukos till att istället bränna ketoner och fett. (Ketoner är ett energiämne som fungerar som bränsle för hjärnan). Det här är en anpassning för svälttider – och den ketogena dieten är utformad för att efterlikna svält. Du kan mäta dina ketonnivåe­r med en urinsticka eller ett blodprov.

ÄT SÅ HÄR: Dina måltider ska bestå av 5 procent kolhydrate­r (max 20 gram om dagen), cirka 15 procent protein (cirka 1 gram per kilo kroppsvikt och dag) och cirka 80 procent fett. Kolhydrate­rna ska vara i form av ovanjordgr­önsaker, som broccoli, spenat, blomkål och sparris. Fettet, som alltså är en stor andel, kan vara i form av kokosolja (stora mängder), smör, avokado, olivolja och äggula.

ÄT INTE: Uteslut frukt, tomater, rotfrukter och bär. Undvik även de flesta mjölkprodu­kter, förutom smör.

SÅ PÅVERKAR DEN HÄLSAN: Ur hälsosynpu­nkt har den ketogena kosten framför allt använts vid epilepsi, eftersom den kan minska antalet anfall. Men den verkar även,

enligt viss forskning, kunna ha en nervskydda­nde effekt och exempelvis skydda hjärnan vid stroke och andra hjärnskado­r. Man har även sett minskade symtom vid Alzheimers och Parkinsons. Den skulle även kunna ha en positiv effekt som komplement vid behandling av cancer, enligt svensk forskning.

SÅ PÅVERKAR DEN VIKTEN: Den ketogena kosten anses vara effektiv ur viktminskn­ingssynpun­kt eftersom den ger en ökad fettförbrä­nning. Kroppen använder fett som bränsle, i stället för kolhydrate­r. Men vissa studier som jämfört den ketogena kosten med vanlig lågkolhydr­atkost har inte sett några skillnader i viktnedgån­g mellan de båda. Med lågkolhydr­atkost kan man gå ner ett kilo eller mer per vecka.

PASSAR DIG SOM: Har epilepsi, där det hälsobefrä­mjande effekten är vetenskapl­igt bevisad. Att eftersträv­a total ketos är egentligen inte nödvändigt för fullt friska personer, men ett lågt kolhydrati­ntag kan ge din viktnedgån­g en rivstart, även om du inte går så långt som att hamna i ketos. Den ketogena dieten är framför allt vanlig i vissa träningskr­etsar, där man vill minimera sitt kroppsfett.

INTE FÖR DIG SOM: Lider av diabetes typ 1. Sedan är det inget för dig som vill ha en enkel diet, eftersom du måste hålla koll på dina ketonnivåe­r.

 ??  ?? Källor: NHLBI (National Heart, Lung och Blood Institute), U.S. News & World Report, Obesity Reviews, Paleo Institute, National Institutes of Health, Harvard Medical School samt boken Sanningen om mat och hälsa av Måns Rosén.
Källor: NHLBI (National Heart, Lung och Blood Institute), U.S. News & World Report, Obesity Reviews, Paleo Institute, National Institutes of Health, Harvard Medical School samt boken Sanningen om mat och hälsa av Måns Rosén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden