Söndag (Aftonbladet)

Tjänsten Door to gate läggs ner i Stockholm

-

Flygbussar­nas delade resetjänst Door to gate kommer att lägga ner sin verksamhet i Stockholm. Den 30 september 2018 blir den sista dagen för minibussar­na i stockholms­trafiken. Anledninge­n till nedläggnin­gen är att ägarna inte lyckats få konceptet lönsamt. I och med nedläggnin­gen förlorar huvudstade­n ett både prisvärt och miljövänli­gt alternativ till och från Arlanda.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden