Söndag (Aftonbladet)

”Hur fungerar övergången till himlen?”

-

Hej Terry! För cirka två år sedan vaknade jag mitt i natten av att någon strök mig lugnande över håret. Jag tände lampan, ingen var där, men jag kände en välvillig närvaro.

Under ett och ett halvt års tid kände jag vid flera tillfällen som om någon var och tittade till mig. En välvillig själ som höll ett vakande öga. Jag har fått en känsla av att det kan ha varit min morfar. I februari i år gick min mormor bort och efter det har ”besöken” upphört.

Tills för cirka sex veckor sedan, då jag vaknade mitt i natten av att radion i köket stod på. Det tog mig cirka en timme att förstå vart ljudet kom ifrån, under den tiden ökade volymen. För cirka en vecka sedan hände något liknande. Radion i ett av sovrummen i huset slogs på, mitt på dagen. De pratade ryska i radioprogr­ammet. Vid de här tillfällen­a kände jag ingen närvaro som jag gjort tidigare.

Jag får en känsla av att det är någon som vill säga mig något, men som inte når fram. Är det min morfar som besökt mig tidigare? Vem är det som sätter på radion och vad vill de ha sagt? Undrande

Hej! Jag får stark kontakt med en kvinna, en vänlig, äldre kvinna. Jag hör dessa ord från henne: ”Jag sökte efter ho- nom länge, länge, men jag hittade honom aldrig.” Jag har en känsla av att du har ett minne av denna kvinna, kanske även ett fotografi föreställa­nde henne.

Plötsligt upplever jag att jag befinner mig på Berlins gator. Kvinnan säger: ”Jag sökte och sökte efter honom, men han kom aldrig hem. Jag var tyska. Jag hette Judith Hesslebaum. Ryssarna fanns överallt. Jag gick ut och sökte efter honom och kom aldrig hem igen. Jag bodde på 41 Kanalstraß­e i Berlin. Anledninge­n till att du hörde ryska talas var för att jag togs av ryssarna.”

Försök att undersöka denna informatio­n, det kan ringa en klocka hos någon i familjen, eller någon som har koppling till familjen.

Kvinnan fortsätter: ”Jag kontaktade dig eftersom jag visste att du kunde höra mig. Jag är glad att du tog kontakt med Terry. Jag vill bara bli ihågkommen.” Fråga om din farfar eller morfar haft koppling till Berlin på något sätt och om någon av dem kan känna igen informatio­nen. Hon nämner även namnet Albert. Nu när hon fått förmedla denna informatio­n kanske hennes själ kan få frid.

Jag får en känsla av att det är någon som vill säga mig något, men som inte når fram

 ??  ??
 ??  ?? KONSTIGA HÄNDELSER. Signaturen ”Undrande” skriver att hon vaknat mitt i natten av att radion stod på.
KONSTIGA HÄNDELSER. Signaturen ”Undrande” skriver att hon vaknat mitt i natten av att radion stod på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden