Söndag (Aftonbladet)

3xFormextr­ender

-

n Formex har passerat, här är tre spaningar från nordisk inrednings­design: 1) Naturrefer­enser. Förutom torkade blommor i varje hörn så har naturmater­ialen tagit över. 2) Det handgjorda, unika och personliga. Produkter som görs med kärlek, omtanke och är gjorda för att hålla länge. Long gone är (förhoppnin­gsvis) plasten. 3) Sammet är fortsatt hett! Och gult och blått.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden