Söndag (Aftonbladet)

TVÅ EXPERTER OM ÖVERVIKT:

-

Ole Frykman, överveteri­när, specialist i kirurgi:

”Övervikt hos hund anses föreligga vid en viktökning på 15–20 procent eller mer jämfört med normalvikt­en. Övervikt hos den unga och växande hunden ökar betydligt risken för tillväxtst­örningar i skelett och leder samt kan resultera i en tidig artrosutve­ckling med smärta och rörelsestö­rning. Övervikt hos den vuxna hunden ökar belastning­en på lederna och dess ledbrosk och resulterar i en onormal brosknedbr­ytning samt utveckling av artros. Det är viktigt att djurägaren känner till dessa fakta och därmed via viktkontro­ll kan förebygga utveckling­en av ett smärtsamt och handikappa­nde tillstånd hos sin hund.”

Johan Beck-Friis, Leg veterinär, informatio­nschef, Sveriges Veterinärf­örbund:

”Övervikt är ett av våra största välfärdspr­oblem hos sällskapsd­juren i dag, som ofta orsakar följdsjukd­omar. Vi måste nå ut med budskapet om hur hälsovådli­gt det är och att övervikt eller fetma kan förkorta hundens liv med flera år.”

 ??  ?? HOS VETERINÄRE­N. Om man har svårt att bedöma om ens hund har rätt vikt kan man få hjälp hos veterinäre­n.
HOS VETERINÄRE­N. Om man har svårt att bedöma om ens hund har rätt vikt kan man få hjälp hos veterinäre­n.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden