Tåg till Ri­vi­e­ran

Söndag (Aftonbladet) - - Nytt & Utvalt Resekoll -

Det tren­di­gas­te sät­tet att re­sa till Ri­vi­e­ran är att gö­ra som tsa­rer och konst­nä­rer gjor­de för hund­ra år se­dan – att ta tå­get. I boken

Ri­vi­e­ran in­om räck­håll: Med tåg till de bäs­ta upp­le­vel­ser­na i söd­ra Frank­ri­ke av Kristi­na Svens­son

och Ma­ria Un­de Wes­ter­berg

får du prak­tis­ka tips på de fi­nas­te resrut­ter­na från Sve­ri­ge och hur du kö­per bil­jet­ter. Boken finns på

www.ad­li­bris.se för 180 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.