Söndag (Aftonbladet)

Kluriga kryss

VECKANS TÄVLINGSNU­MMER: 9909

-

Så här tävlar du: 'ÚS LSZTT PDI LSZQUP HÊMMFS Bokstävern­a i de färgade, numrerade rutorna bildar en lösningsko­d som kan utläsas som ett fyrsiffrig­t tal, till exempel NIO ETT TJUGO (9120).

'ÚS TVEPLV HÊMMFS Läs bredvid sudokun hur du får fram koden.

4WBS WJB 8PSEFY LPOUP För att tävla går du till webbsidan: respons.wordex.se

Välj ”Skapa personligt konto” och fyll i dina uppgifter. Du kommer då att få ett mejl med en länk som du ska klicka på, för att bekräfta din e-postadress. (OBS: länken leder inte till en ny webbsida).

Därefter loggar du in på: respons.wordex.se med din e-postadress och det lösenord du valt. Välj ”Tävlingar och svar” och därefter ”Grupp”, skriv in tävlingsnu­mret 9909.

Välj Betalsätt och klicka på ”Hämta grupp”. Skriv in den fyrsiffrig­a lösningsko­den för respektive kryss i den ordning de är publicerad­e i tidningen (tävlingskr­yss 1 är det första tävlingskr­ysset i tidningen och så vidare), och skicka sedan in ditt svar. Du behöver inte fylla i alla svar för att vara med och tävla.

Kostnaden för att lämna tävlingssv­ar: 10,80 kr om du betalar med ditt Wordex-konto.

4WBS WJB 4.4 Du kan tävla via SMS i enstaka eller samtliga tävlingar. 4Ì IÊS HÚS EV Skriv: WMS (mellanslag) Tävlingsnu­mmer (mellanslag) Kryssets nummer (kolon)Lösningsko­d (kommatecke­n) och så vidare. &YFNQFM

WMS 4224 1:8596,2:3131, och så vidare.

SMS:et skickar du till 72 660. Du behöver inte ha ett Wordex-konto för att svara med SMS. SMS:et kostar 12 kr.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

7JE UFLOJTLB QSPCMFN support@wordex.se. Har du inte fått din vinst, ring: 0771-44 04 40 eller mejla kundcenter@folkspel.se.

 ??  ?? Senast nu på MÚSEBH LMPDLBO
vill vi ha ditt svar. Vinnarna presentera­s om USF WFDLPS.
Senast nu på MÚSEBH LMPDLBO vill vi ha ditt svar. Vinnarna presentera­s om USF WFDLPS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden