Söndag (Aftonbladet)

Visste du att…

- Källa: Undersökni­ng från magasinsap­pen Readly

… 48 procent av svenska 60-plussare har blivit mer digitala under pandemin? Av dessa tror 68 procent att deras livsstil kommer fortsätta vara mer digital även när pandemin är över. Främst är det appar inom bland annat videosamta­l, streaming och läsning som seniorerna bekantat sig med.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden