Söndag (Aftonbladet)

Detta är könsdysfor­i

-

Könsdysfor­i är när man känner att kroppen inte stämmer överens med könsidenti­teten. Den som har könsdysfor­i kan få behandling, så kallad könsbekräf­tande behandling. En utredning utförs av ett utrednings­team som är specialise­rade på just detta. En könsbekräf­tande behandling förändrar kroppen, med hormoner och operation, så att den bättre stämmer med könsidenti­teten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden