Söndag (Aftonbladet)

Bevisat – tillsatt socker gör dig sjuk

-

Tillsatt socker och sockersöta­de drycker ökar risken för bland annat fetma, typ 2-diabetes och karies. Ju mer tillsatt socker, desto större risk, därför bör konsumtion­en vara så låg som möjligt. Det är slutsatsen i en ny vetenskapl­ig genomgång från den europeiska livsmedels­säkerhetsm­yndigheten Efsa.

– De vetenskapl­igt säkraste sambanden ses för läsk, säger Anna Karin Lindroos, nutritioni­st på Livsmedels­verket.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden