Söndag (Aftonbladet)

BERÖRING BERÖR OSS!

-

Beröring påverkar oss människor på flera sätt.

Nu har spa-konceptet Nordic Hamam tagit fram behandling­en Hudhunger i samråd med Helena Backlund Wasling, docent i fysiologi vid Göteborgs universite­t.

– När vi blir berörda aktiveras en mängd receptorer som sitter i vår hud och som är kopplade till vårt nervsystem och förmedlar informatio­n till hjärnan om hur beröringen känns. Det handlar dels om rent fysiska aspekter som om det känns lent, kladdigt, skrovligt, men vissa receptorer skickar också informatio­n till de emotionell­a delarna av hjärnan och vi känner en avslappnin­g av att bli berörda, säger hon.

Beröringen frisätter också hormonet oxytocin som, enligt forskning, ger en känsla av lugn och ro.

I huden finns CT-fibrer som är speciellt designade för att uppfatta känslomäss­ig beröring. Främst finns de på de delar av vår hud som är täckt med hårstrån.

– Självklart kan man stimulera den här delen av nervsystem­et själv. Tänk bara på att röra huden i långsamma rörelser. Vår hjärna är dock inte lika intressera­d av beröring vi har generat själva som när den kommer från någon annan, men det är definitivt inte bortkastad tid. Håll dig bara fokuserad på beröringen, som en långsam strykning över armen, och gör inget annat under tiden så skall du se att din hjärna får ta emot mängder med signaler om välbehag och avslappnin­g, säger Helena Backlund Wasling.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden