Söndag (Aftonbladet)

En stark energi inom mig förstör mitt liv

- Marcus

?Hej Terry! Något händer med mig eller mitt hem. Jag är rädd för att ta kontakt, för ju mer uppmärksam­het jag ger det desto värre blir det. Det finns en stark energi här, eller inom mig, som förstör mitt liv. Jag vill inte ens tro på dessa saker, men hur kan jag undvika att starkt fysiska saker händer mig? Jag skulle inte säga att jag är rädd för detta, vad det än är. Jag inser att du måste få tonvis med brev varje dag, men jag tror att detta ”något” inte bara har en negativ inverkan på mig, utan även min familj. Vilket råd som helst eller en session med dig skulle betyda allt för mig. Tack så mycket!

Terry: Hej Marcus! Jag kan inte ge dig någon konsultati­on, men jag kanske kan ge dig ett par fingervisn­ingar om vad du behöver vara medveten om. När vi känner av sådana negativa väsen eller krafter omkring oss, så kommer det inte alltid från andevärlde­n. Det kan vara en ackumulera­d energi från huset du bor i. Huset har kvar ett minne av allt som har hänt där sen den dag det byggdes och detta är något som människor kan påverkas av.

Den kraft du nämner tror jag även kommer från dig själv.

Den är inte negativ, men det är dags att uppmärksam­ma det du bär på inom dig.

Om detta påverkar dig på ett negativt sätt kan det även ha en effekt på övriga familjemed­lemmar. Jag skulle råda dig att konsultera ett medium som även arbetar med personlig utveckling och har möjlighet att hjälpa dig med att låsa upp saker och ting inom dig själv. Om du tar det steget kommer en helt ny värld öppnas upp inom dig. Du har en mycket kreativ sida och en intuition som måste användas.

 ?? Foto: GETTY IMAGES ?? OROLIG. Brevskriva­ren ”Marcus” upplever att negativa saker händer med honom och hans familj.
Foto: GETTY IMAGES OROLIG. Brevskriva­ren ”Marcus” upplever att negativa saker händer med honom och hans familj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden