Söndag (Aftonbladet)

Lyckokvadr­aten

-

VÅGRÄTT

22. Bomullstyg

24. For fram som ett sådant?

25. Dunst

28. Hämnden personifie­rad

31. Eftersträv­ar rörelseidk­are

32. Finns kanske på groggbrick­an

33. Är randig

35. Gör den som kommer in

36. Är sprakfåle

37. Använde man före hyvel

LODRÄTT

1. Blir knypplad

2. Delas in i perioder

3. Tobisgriss­la

4. Är ej ohjälplig skada

5. Söker boråsare där?

6. Bör sjöfarare undvika

7. Bör ej anförtros hemlighet

9. Kände hon väl inte vid svanen

14. Utnyttja annans trångmål

15. Indisk åskgud

19. Engelsk mattstad

20. Känner förbittrad

21. Porslinssn­äcka

22. Har vi sett i många skåp

23. Omständlig diskussion

26. Åtnjuter favorit

27. Sombrero

29. Toner ingen lyssnar på

30. Hafsverk

34. Bildar skelett

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden