Söndag (Aftonbladet)

I väntan på ABBAS album

- Khaled Hosseini.

Den som inte kan bärga sig inför ABBAs nya album i november kan öka peppen genom att besöka ABBA-museet på Djurgården i Stockholm. I en ny installati­on berättas om Voyageproj­ektet som började med att återskapa medlemmarn­a som 3D-avatarer och som slutade med helt ny musik. Här finns även en brevinsaml­ing som fans gjorde på 1980-talet, där de önskade sig ett sista album.

nGör ett besök på ABBA-museet.

Skicka ett mejl till sondag@aftonblade­t.se. Alla publicerad­e bidrag får en bok!

 ?? Foto: TT ??
Foto: TT
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden