Söndag (Aftonbladet)

Ett eget rum

- Hanna Hirsch-Pauli Schjerfbec­k När: Var: Anna Ancher, Helene

Nordiska kvinnliga konstnärer på 1800-talet och hur de erövrade sin konstnärsr­oll. Konst av och och återupptäc­kta konstnärer såsom Jeanna Bauck och Fanny Brate. Även konst av samtida manliga kollegor.

Hela hösten.

Prins Eugens Waldemarsu­dde, Stockholm.

Bertha Wegmann, konstnären Jeanna Bauck, 1881.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden