Söndag (Aftonbladet)

Få länder har tillåtit aktiv dödshjälp

-

• Aktiv dödshjälp, så kallad eutanasi, innebär att en läkare genom injektion av ett visst läkemedel påskyndar döden för en person som lider av en obotlig och plågsam sjukdom och som själv begär detta.

• Dödshjälp är inte tillåtet i Sverige, medan till exempel Belgien, Nederlände­rna, Luxemburg, Schweiz, Kanada, Nya Zeeland och vissa delstater i USA och Australien har regleringa­r som lite olika sätt tillåter eller har kryphål för att ge dödshjälp. Sedan den 25 juni i år är det också tillåtet i Spanien.

• Enligt en enkätunder­sökning som gjordes av Läkarförbu­ndet i våras ställer sig fyra av tio svenska läkare positiva till legaliseri­ng av dödshjälp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden