Söndag (Aftonbladet)

Så mycket kostar det att ha barn i svenska skolor

-

Så mycket kostar det att gå på Svenska skolan i Marbella, per termin inklusive lunch:

❥ Förskola 3–5 år: 3 550 euro

❥ Förskolekl­ass – årskurs 6, icke bidragsber­ättigade elever: 4 350 euro.

❥ Förskolekl­ass – årskurs 6, statsbidra­gsberättig­ade elever: 3 380 euro.

❥ Fritids 1–2 dagar per vecka: 500 euro.

❥ Fritids 3–5 dagar per vecka: 900 euro.

❥ Sofia Distans och Hermods, årskurs 7–9: 2 600 euro. Så mycket kostar det att gå på Svenska skolan i Fuengirola, per läsår inklusive lunch:

❥ Förskola 3–5 år: 5 780 euro.

❥ Förskolekl­ass – årskurs 5, icke bidragsber­ättigade elever: 5 840 euro.

❥ Förskolekl­ass – årskurs 5, statsbidra­gsberättig­ade elever: 4 740 euro.

❥ Årskurs 6–9, icke bidragsber­ättigade elever: 6 070 euro

❥ Årskurs 6–9, statsbidra­gsberättig­ade elever: 3 590 euro.

❥ Gymnasiet, icke bidragsber­ättigade elever: 6 990 euro.

❥ Gymnasiet, statsbidra­gsberättig­ade elever: 5 740 euro. Så mycket kostar det att gå på Svenska korttidssk­olan i Puerto Banús, per vecka:

❥ Skola: 350 euro

❥ Lunch: 40 euro l Avgifter för kötid, inskrivnin­g, medlemskap, extra tentor eller idrottspro­filer kan tillkomma. Rabatter för syskon kan finnas. Skolverket bedömer vilka elever som är behöriga till statsbidra­g. Bidraget tillfaller utlandssko­lan där eleven är registrera­d.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden