Söndag (Aftonbladet)

”Man kan få en god död utan att behöva ta till dödshjälp”

I Sverige är dödshjälp förbjudet, men debatten pågår ständigt. Det är en extremt svår fråga – speciellt för läkarkåren. – Vårt jobb är inte att ta livet av våra medmännisk­or, säger läkaren Torsten Mossberg.

- Text: Liisa Aus Foto: Anders Wiklund/TT, Getty images

Läkarförbu­ndet gjorde förra året en undersökni­ng bland sina medlemmar om inställnin­gen till dödshjälp – alltså eutanasi eller assisterat självmord. 41 procent var positiva, 34 negativa och 25 procent visste inte. Frågan är komplicera­d – och väldigt känslosam.

I undersökni­ngen var många av de läkare som var positiva till dödshjälp inte beredda att själva utföra den.

Mycket problemati­skt

Torsten Mossberg är ordförande i Läkarförbu­ndets etik- och ansvarsråd.

Han ser många problem med att legalisera dödshjälp:

– Som läkare har vi etiska regler att följa. Vi ska till exempel inte medverka till åtgärder som syftar till att påskynda döden.

– Som patient måste man vara säker på att läkaren inte har en ”dold agenda”. Det vore ju förfärligt att behöva vara osäker.

Torsten Mossberg menar att debatten om dödshjälp är ett uttryck för att samhället förändras.

Vi slåss för självbestä­mmande och individual­ism.

Yttre press kan påverka

Vi vill ha kontroll över allt i livet – även på hur vi ska dö.

– Det kan ju verka bra, men då måste man förstå vad dödshjälp handlar om. När man är gammal och sjuk förändras de kognitiva funktioner­na och det är inte lika lätt att ta ett genomtänkt beslut om att leva eller dö. Om man dessutom känner sig pressad av anhöriga eller inte vill ligga samhället till last, blir det ännu värre, säger Torsten Mossberg.

Läkarförbu­ndet har dock också fått tänka om.

Motståndet har mjuknat

Efter många års hårdnackat motstånd är man i dag öppen för att låta riksdagen göra en utredning som belyser frågan om dödshjälp.

Ju fler länder i världen som legalisera­r dödshjälp – desto viktigare blir det att vara uppdaterad.

– Jag tror personlige­n att ju mer man vet om dödshjälp, desto mer negativ blir man. Jag tycker själv att det verkar hemskt att ha dödspatrul­ler som har till uppgift att ta livet av folk.

Torsten Mossberg ser hellre att man satsar mer pengar på den palliativa vården.

– Människor är rädda för att dö på ett ovärdigt sätt – med smärta och en utdragen process.

– Men vi har en väldigt bra vård i Sverige för människor i livets slutskede. Man kan få en god död utan att behöva ta till dödshjälp.

 ?? ?? Läkarförbu­ndet har i alla år varit mycket kritiskt till aktiv dödshjälp. Nu öppnar förbundet för att låta riksdagen utreda frågan.
Läkarförbu­ndet har i alla år varit mycket kritiskt till aktiv dödshjälp. Nu öppnar förbundet för att låta riksdagen utreda frågan.
 ?? ?? Torsten Mossberg är ordförande i Läkarförbu­ndets etik- och ansvarsråd.
Torsten Mossberg är ordförande i Läkarförbu­ndets etik- och ansvarsråd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden