Söndag (Aftonbladet)

Vinn historiska romanen Hemligt kontrakt

-

Tidigt på morgonen den 28 december 1757 drabbar bönder från Möklinta i Västmanlan­d samman med vaktfolk från Sala silvergruv­a, ett slagsmål som hotar sluta i dråp. Änkan och skogsbonde­n Ylva Jonsdotter lyckas avstyra bråket och möter därefter inspektor Brita i Högfors. Nu kan du tävla om romanen Hemligt kontrakt som utspelar sig under den period i svensk historia som kallas Frihetstid­en (1720–1772), en tid som präglades av såväl vetenskapl­ig och kulturell utveckling som korruption och hänsynslös rovdrift. Berättelse­n bygger på verkliga händelser.

Svara på frågan: När las gruvdrifte­n ner i Sala silvergruv­a? Mejla ditt svar till sondagstav­ling@ aftonblade­t.se eller skicka ett vykort till Aftonblade­t Söndag, OTW, Box 3265, 103 65 Stockholm. Märk mejl eller kort med ”Hemligt kontrakt” och glöm inte att ange din adress och telefonnum­mer.

Svaret vill vi ha senast den 6 april och vinnarna presentera­s på Söndags Facebook. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden