Söndag (Aftonbladet)

Gottrörakr­aschen

-

■ Planet lyfte från Arlanda den 27 december 1991 och efter 25 sekunders flygning började den ena motorn att låta och efter ytterligar­e någon minut gav den andra motorn upp. Orsaken var att klaris som legat på ovansidan av vingarna for in i motorn och orsakade en FOD (foreign object damage). Piloterna gavs mycket lite tid att förbereda en nödlandnin­g, eftersom planet ännu inte kommit upp i höjd och var tungt lastat av flygbränsl­e.

■ Enligt Haverikomm­issionens utredning hade inte flygbolage­t SAS tillfredst­ällande rutiner kring kontroll av isbeläggni­ngen på vingarna.

■ De båda piloterna som flög arbetar i dag med annat.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden