Söndag (Aftonbladet)

Vad är skillnaden?

-

Vad är det för skillnad på den frans- och brynfärgni­ng man köper själv mot den de har på salongerna? Britt

Agneta: Det är ingen större skillnad på produktern­a som färgar fransarna hemma och på salongen. Ibland är salongsfär­gningsprod­ukterna starkare och innehåller aktivare kemiska ingrediens­er för att öppna upp hårstrået så att det kan ta emot färgen bättre. Men i dag är hemfärgnin­gskiten riktigt bra.

 ?? ?? Agneta Elmegård är grundare till bloggen Skönhetsre­daktörerna och blev Sveriges mest inflytelse­rika person inom Green beauty 2019, enligt Diversity communicat­ion UK.
Agneta Elmegård är grundare till bloggen Skönhetsre­daktörerna och blev Sveriges mest inflytelse­rika person inom Green beauty 2019, enligt Diversity communicat­ion UK.
 ?? FOTO:GETTYIMAGE­S ??
FOTO:GETTYIMAGE­S

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden