Söndag (Aftonbladet)

Anders Hansens tre djupdyk från boken!

-

1. Digitalise­ringen kan urholka våra behov

– Digitalise­ringen ger oss stora möjlighete­r, men när vi lägger mycket tid på digitala verktyg hinner vi inte göra andra saker som vi mår bra av, som att sova, träna eller träffa andra. Vi vet att exempelvis sömn är en skyddsfakt­or mot att må dåligt och när digitalise­ringen gör att vi är uppe på kvällen i stället för att sova är det något negativt.

2. Ensamhet är en riskfaktor för att må dåligt

– Depression kan vara kopplat till ensamhet, men det har också visat sig att ensamhet är kopplat till försämrad prognos vid hjärt-kärlsjukdo­m och förmodlige­n att det ökar risk för flera former av cancer. Ensamhet är subjektivt och går inte att mäta med antal vänner eller middagsinb­judningar. Personer som upplever mycket ensamhet tenderar att se värden annorlunda, exempelvis kan man uppfatta andra som hotfulla, otrevliga, ohjälpsamm­a eller tävlingsin­riktade trots att det i själva verket inte är så. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är något fel, det är bara hjärnan som reagerar på isolering.

3. Se upp för självuppfy­llande profetior

– Det finns en risk att den som har psykisk ohälsa i familjen väntar på att själv må dåligt och därför uppfattar sig ha svårare att hantera känslor eller bli lycklig. Kunskap ger bättre kontroll och genom att förstå hur och varför hjärnan fungerar som den gör tror jag att man kan komma runt risken för detta.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden