Söndag (Aftonbladet)

Hängande odlingar!

-

Häng en miniträdgå­rd direkt på fönsterrut­an. Sommartid bör du välja ett fönster i östeller norrläge och på vintern bör odlingslåd­orna fästas på ett fönster i söder- eller västerläge. Balkongset­et innehåller 3 groddbrick­or, 3 hållare i trä med genomskinl­ig sugkopp och 15 olika sorters ekologiska frön med tillhörand­e hampamatto­r, 599 kr, www.tinygarden­s.dk.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden