Söndag (Aftonbladet)

Kom i gång med komposten!

- Källa: Växtriket

Komposten, konstruera­d av ett par kompostgal­ler till exempel, placeras i ett skuggigt buskage där den inte torkar så fort. Lägg grövre kvistar och ris i botten för att syre ska kunna komma in underifrån. Fyll på med löv, kvistar, blad, gräsklipp och trädgårdsa­vfall från säsongen. Varva visset och färskt material, torrt och fuktigt.Om du har mycket, ha en separat kompost för mossa, rotogräs och sjuka växter. Det blir jord av det också, men det tar längre tid.

Töm aldrig komposten helt. Gammal kompostjor­d är full av mikroliv som sätter ytterligar­e fart på nedbrytnin­gen. Ju mer du finfördela­t materialet är, desto fortare bryts det ner.

Luktar komposten illa är den för blöt och innehåller för lite syre. Tillsätt något material som suger upp vätskan, till exempel kompost-strö, torv, sågspån, torra barr eller löv. Ha gärna två eller trekompost­er på gång samtidigt eftersom nedbrytnin­gen tar tid.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden