Söndag (Aftonbladet)

Rädda nyttodjure­n:

- Källa: Växtriket

Var rädd om de naturliga nyttodjur som redan finns i din trädgård. Som till exempel:

NYCKELPIGO­R: Både larver och vuxna äter glupskt bladlöss. 100 löss per dag är dagskonsum­tion för en hungrig nyckelpiga. GULDÖGONSL­ÄNDOR: Deras larver kallas bladluslej­on av en anledning.

NÖDVÄNDIGA I EN TRÄDGÅRD SOM ÄR I BALANS:

Skinnbagga­r, stinkflyn, spindlar, jordlöpare, rovkvalste­r med flera. Planera din trädgård så att det finns naturliga övervintri­ngsplatser för dem. De kommer att vara till god hjälp för att din trädgård ska må bra. Spara kvistar, ris, halm, högt gräs och löv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden